O KRAVATI

Mnoga osvajanja u povijesti čovječanstva s vremenom padaju u zaborav, a neka koja se ne spominju u povijesnim knjigama ostavljaju odjek planetarnih razmjera. U jedno od takvih osvajanja krenuli su Hrvati u XVII stoljeću sa obala Jadranskog mora, a njegove su posljedice prisutne i danas u cijelom svijetu. Utječu na svakidašnjicu 600 milijuna ljudi koji oko vrata, između košulje i sakoa, nose uvijek prisutan simbol tog naroda, kao zagrljaja prijatelja.

Jeste li znali da je Hrvatska domovina kravate?

U svojoj knjizi "La Grande Histoire de la Cravate" (Flamarion, Paris, 1994), François Chaille na slijedeći način govori o pojavi tog odjevnog simbola i njegovom kasnijem rasprostiranju:"(...) Oko 1635. godine, nekih 6 tisuća vojnika i vitezova stiglo je u Pariz kao podrška Luju XIII. Medu njima je bio veliki broj hrvatskih plaćenika koji su, predvođeni banom, ostali u službi francuskog kralja.
Tradicionalna odora Hrvata pobuđivala je pažnju zbog slikovitih marama svezanih oko vrata na vrlo karakterističan način. Marame su bile od različitih materijala, od grubih koje su koristili obični vojnici do onih od svile i finog pamuka za časnike. Taj elegantni "hrvatski stil" odmah je osvojio Francuze, koji su ostali zadivljeni novim odjevnim predmetom, potpunonepoznatim u dotadašnjoj Europi.
Za galantne francuske časnike koji su vojevali u tridesetogodišnjem ratu, prednost hrvatske marame bila je i zavidna praktičnost. Naime, čipkasti ovratnici su morali biti bijeli i brižno uštogljeni. Rubac se nosio vezan oko vrata, te je slobodno visio, ne zahtjevajući nikakvu dodatnu pažnju, što je u vrijeme ratovanja bilo veoma prikladno. Tim više što su rupci oko vrata,osim svoje praktičnosti, u kombinaciji sa drugim ukrasima djelovali jednako elegantni kao i kruti visoki ovratnici kojih je nošenje bilo i otežano jer su ih duge i bujne kose vojnika sakrivale.
Oko 1650., za kraljevanja Luja XIV, prihvaćena je u Francuskoj, prije svega na dvoru gdje se uvijek preuzimala vojnička ornamentika, modna inovacija "a la croate", izraz koji je ubrzo ušao u korijen francuske riječi "cravate". Novi detalj ubrzo jepostao moda među buržoazijom tog vremena kao simbol kulture i elegancije.

U Englesku je modni krik donio Charles II po povratku iz izgnanstva, a deset godina kasnije novi modni detalj osvojio je cijelu Europu, kao i većinu kolonija na američkom kontinentu (...)"Riječ croata prisutna je otada u brojnim jezicima kao korijen riječi "kravata" (u engleskom, njemačkom, francuskom, portugalskom, talijanskom, itd.). Hrvatska je domovina kravate, kao što je Francuska domovina visoke mode, Brazil kave, Švicarska sira i satova, Portugal porta ...

Za one koji traže autentičnu hrvatsku kravatu, svi putovi vode u Zagreb.

Powered by ph7.hr